Το νέο εργοστάσιο της YS' αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους

Με τη σταδιακή ανάπτυξη της παραγωγής της εταιρείας και τη συνεχή επέκταση των εγχώριων και ξένων αγορών, το αρχικό εργοστάσιο της εταιρείας YS δεν μπορεί πλέον να καλύψει τις ανάγκες της ραγδαίας ανάπτυξης της εταιρείας.Για τη βελτίωση του περιβάλλοντος παραγωγής, την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, η εταιρεία YS επένδυσε στην κατασκευή ενός νέου εργαστηρίου στη ζώνη υψηλής τεχνολογίας βιομηχανικό πάρκο στις αρχές του τρέχοντος έτους, έκτασης περίπου 800 τετραγωνικών μέτρων, κυρίως για την παραγωγή μπεκ ψεκασμού καυσίμου ντίζελ και εξαρτημάτων μπεκ.

Το νέο εργοστάσιο περιλαμβάνει εργαστήριο παραγωγής, εργαστήριο συναρμολόγησης, μεγάλη αποθήκη, αίθουσα μετρήσεων και δοκιμών, κέντρο τεχνολογίας κ.λπ.

Τα παραδοσιακά προϊόντα της εταιρείας, όπως μπεκ ψεκασμού καυσίμου Euro 2 (συγκρότημα ακροφυσίου και βάσης), ακροφύσια μπεκ ψεκασμού καυσίμου, διαχωριστές μπεκ, ελατήρια μπεκ ψεκασμού, ακίδες πίεσης μπεκ μπεκ και άλλα εξαρτήματα, καθώς και αντλίες ψεκασμού καυσίμου και αξεσουάρ εξακολουθούν να παράγονται στο αρχικό συνεργείο.Τα μπεκ ψεκασμού Common Rail και τα εξαρτήματά τους, οι βαλβίδες ελέγχου μπεκ, τα ακροφύσια common rail, το σώμα μπεκ, οι οπλισμοί κ.λπ. θα μεταφερθούν στο νέο εργαστήριο για παραγωγή τον επόμενο χρόνο.

Μετά την ολοκλήρωση του νέου εργοστασίου, θα πραγματοποιηθεί η συνολική επέκταση της παραγωγής και ο μετασχηματισμός και η αναβάθμιση της επιχείρησης και η εικόνα της μάρκας θα αναβαθμιστεί πλήρως.Μέσω της ψηφιακής διαχείρισης της παραγωγικής διαδικασίας, βελτίωση του παραγωγικού επιπέδου της επιχείρησης, τυποποίηση ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας, διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων και κάλυψη των αναγκών της εγχώριας και ξένης αγοράς.

1 2 3


Ώρα δημοσίευσης: 19 Ιουλίου 2023