μπλοκ αντλίας καυσίμου

  • Έμβολο αντλίας καυσίμου ντίζελ Bosch 2418425988 για αντλία καυσίμου Mercedes Benz

    Έμβολο αντλίας καυσίμου ντίζελ Bosch 2418425988 για αντλία καυσίμου Mercedes Benz

    Υπάρχουν περισσότερα από 100 είδη προϊόντων εμβόλου της YS, τα οποία μπορούν να ταιριάζουν με τις αντλίες έγχυσης καυσίμου διαφόρων οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για παγκόσμιους πελάτες.Το έμβολο YS έχει υψηλή ακρίβεια και μπορεί να δημιουργήσει καύσιμο χαμηλής πίεσης σε καύσιμο υψηλής πίεσης εντός του καθορισμένου χρόνου, διασφαλίζοντας παράλληλα την ευελιξία του εμβόλου κατά τη διάρκεια της εργασίας.Η παλινδρομική κίνηση του εμβόλου στο χιτώνιο του εμβόλου σχηματίζει τη λειτουργία της αντλίας έγχυσης να αναρροφά λάδι και να αντλεί λάδι.