συμβατική αντλία καυσίμου

  • Συγκρότημα δικύλινδρης αντλίας ψεκασμού καυσίμου ντίζελ BF2K75Z01 για κινητήρα ντίζελ Deutz

    Συγκρότημα δικύλινδρης αντλίας ψεκασμού καυσίμου ντίζελ BF2K75Z01 για κινητήρα ντίζελ Deutz

    Δικύλινδρος αντλία έγχυσης καυσίμου YS, το σώμα της αντλίας υιοθετεί χύτευση υψηλής πίεσης, σε σύγκριση με την παραδοσιακή τεχνολογία, το τμήμα χιτώνιο φλάντζας που είναι εγκατεστημένο στο σώμα της αντλίας εξαλείφεται, η έδρα της βαλβίδας παροχής τοποθετείται απευθείας στο σώμα της αντλίας, χρησιμοποιώντας ενσωματωμένα εξαρτήματα για αποφύγετε τη φθορά από διαρροή καυσίμου που προκαλείται από μακροχρόνια λειτουργία και μειώνεται ο αριθμός των εξαρτημάτων, μειώνεται το κόστος της εγκατάστασης εργασίας και μειώνεται το ποσοστό αστοχίας.