Ανάλυση αγοράς ανταλλακτικών οχημάτων ντίζελ

Η παγκόσμια αγορά ανταλλακτικών ντιζελοκίνητων οχημάτων αναμένεται να αναπτυχθεί με σημαντικό ρυθμό τα επόμενα χρόνια, τροφοδοτούμενη κυρίως από την αυξανόμενη ζήτηση για πετρελαιοκίνητα οχήματα στις αναδυόμενες αγορές.Σύμφωνα με μια έκθεση της Research and Markets, το μέγεθος της αγοράς για τα συστήματα έγχυσης καυσίμου ντίζελ (το οποίο αποτελεί βασικό συστατικό των οχημάτων ντίζελ) εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 68,14 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2024, αυξάνοντας με CAGR 5,96% από το 2019 έως το 2024. Η ανάπτυξη της αγοράς ανταλλακτικών οχημάτων ντίζελ καθοδηγείται επίσης από την αυξανόμενη εστίαση στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη βελτίωση της απόδοσης των καυσίμων.

Οι κινητήρες ντίζελ είναι πιο αποδοτικοί ως προς το καύσιμο σε σύγκριση με τους αντίστοιχους βενζινοκινητήρες, και αυτό έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη ζήτηση για πετρελαιοκίνητα οχήματα στον κλάδο των μεταφορών.Ωστόσο, η αγορά αντιμετωπίζει επίσης προκλήσεις λόγω των αρνητικών επιπτώσεων των εκπομπών ντίζελ στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.Αυτό οδήγησε σε αυστηρότερους κανονισμούς εκπομπών ρύπων σε αρκετές χώρες, οι οποίοι ενδέχεται να μειώσουν τη ζήτηση για πετρελαιοκίνητα οχήματα στο μέλλον.

Συνολικά, η αγορά ανταλλακτικών οχημάτων ντίζελ αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται λόγω της ζήτησης από τις αναδυόμενες αγορές και της αυξανόμενης εστίασης στην απόδοση καυσίμου, ενώ αντιμετωπίζει επίσης προκλήσεις από αυστηρότερους κανονισμούς εκπομπών ρύπων.

Νέα


Ώρα δημοσίευσης: Απρ-26-2023